שיר ליום הולדת 2

כתבה סבתא עליזה

לסיון בן השנתיים
סיון גדול הוא בן שנתיים
מבריקות הן שתי עיניים
יודע הוא הרבה דברים
סיון גדול ובכל מבחין


הוא יודע שתרנגול
קוקוריקו קורא בקול


ותרנגולת הדוגרת
קר קר קר רק מקרקרת


והעז מהי מה מה
והגדי רק מהמה…


הברוז שט בבריכה
ומגעגע גע גע גע


היונה הומה גור גור
ולהרגיז חיות אסור


סיון גדול הוא בן שנתיים
ויבשים המכנסים
אם זוכרים רק להזכיר
שקיים אצלינו סיר


סיון גדול הוא בן שנתיים
המוצץ נשאר בנתיים
כי קשה לו במיטה
להרדם בלי מציצה


סיון גדול הוא בן שנתיים
אדומות הן השפתיים
נערוך לו יום הולדת ונכין עוגה רכבת
נברך נשיר נרון
ונגמר זה הפזמון